O nama   |   Ponuda   |   Načini plaćanja   |   Servisne usluge   |   Porudžbine   |   Kontakt

 
 
 
          NAČINI PLAĆANJA

Svim kupcima smo omogućili i kupovinu na kredit. O uslovima kreditiranja i odobravanja kredita možete se raspitati kod banaka EFG EUROBANK i RAIFFEISEN BANKA.


EFG EUROBANK nudi kreditirenje skutera od 6 meseci do 5 godina sa minimalnim učešćem od 30% i kamatnom stopom od 17%.
Procedura je pojednostavljena do te mere da klijent ne odlazi u banku, već sve završava u prodajnom mestu. Pored toga cela procedura traje svega par dana koliko je potrebno da se svi podaci ažuriraju na osnovu čega EFG odobrava kredit, a klijent preuzima skuter.
Pored ugovora koji se popunjava odmah u prodajnom mestu, potrebna je sledeća dokumentacija:
Za zaposlene u firmama: Lična karta aplikanta, Administrativna zabrana i Potvrda o visini primanja overena od strane poslodavca (2 primerka). Menica i menicno ovlascenje (1 primerak)
Za penzionere: Lična karta aplikanta, Administrativna zabrana overena od strane PIO (4 primerka), Zahtev za donosenje resenja o Administrativnoj zabrani (1 primerak), poslednja dva penziona čeka, menica i menicno ovlascenje (1 primerak)
Za vlasnike preduzeća: Lična karta aplikanta, Potvrda o poreskoj osnovici (Poslednji OPJ obrazac za vlasnike), Rešenje o osnivanju preduzeća.Menica i menicno ovlascenje (1 primerak)
Za vlasnike radnji(SZR, STR,…) : Lična karta aplikanta, Resenje poreske uprave o visini poreske osnovice za tekuću godinu.,Rešenje o osnivanju radnje, menica i menicno ovlascenje (1 primerak)

 

RAIFFEISEN BANKA
Sve što je potrebno za odobravanje kredita jeste popunjen zahtev od strane klijenta i overen u preduzeću gde je zaposlen, Kopija lične karte, menica. Procedura odobravanja kredita ne traje više od par dana u zavisnosti od kreditne prošlosti klijenta i traženja dodatne dokumentacije od strane Raiffeisen banke.
Opšti uslovi su sledeći: minimalno učešće 30%, period otplate 13-72 meseca, kamatna stopa 20%.


 
  


 

 
 
 
 
 
 

O nama  |  Ponuda  |  Načini plaćanja  |  Servisne usluge  |  Porudžbine  |  Kontakt

Copyright © 2007-2008. LINEA MOTO. All rights reserved. design by IMS